نوامبر 5, 2023

قوانین طلا فروشی_قوانین صرافی .

کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه از محمد بن احمد بن قرشی (ابن اخوه) ترجمه جعفر شعار محتسب (بازرس اصناف) مصری قرن ۷ هجری قمری که […]